საქართველოს შრომის უსაფრთხოების, ჯანმრთელობისა და გარემოს დაცვის ასოციაცია გთავაზობთ ობიექტის  შემოწმებას/ინსპექტირებას/ აუდიტს, შრომის უსაფრთხოების დარგშირაც გულისხმობს:

  • ობიექტის დათვალიერებას და არსებული მდგომარეობის ასახვას რეპორტში, სადაც ხდება თითოეული საფრთხის იდენტიფიცირება და მის აღსაკვეთად რეკომენდაციების გაცემა
  • ობიექტის აუდიტი მოიცავს დამოუკიდებელი ექსპერტის დეტალურ დასკვნას, რომელიც აერთიანებს : დოკუმენტაციას , ობიექტის უსაფრთხოების შესახებ ინფორმაციას, ზოგადი უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის შესახებ ინფორმაციას, გაუმჯობესების სამოქმედო გეგმას

 

 დღიური მომსახურების საფასურია - 350 ლარი (თბილისი), 450 ლარი (სხვა რეგიონები)

 

საკონტაქტო ნომრები: 595 208199; 599 180 020.

 

ასოციაციაცია კომპანიებს ასევე სთავაზობს შრომის უსაფრთხოების სისტემის მართვის მომსახურებას (აუთსორსინგს) და შრომის უსაფრთხოების კანონმდებლობით სავალდებულო დოკუმენტაციის შემუშავებას. დეტალებისა და საორიენტაციო ფასების შესახებ ინფორმაციის სანახავად გადადით

(+995) 599180020

info@oshe.ge / oshegeorgia@gmail.com

ქ. თბილისი, გორკის ქუჩა 11