ასოციაცია ორგანიზაციებს სთავაზობს მიკროკლიმატური პარამეტრების, ხმაურის და განათების გაზომვების წარმოებას, რომლებიც შრომის უსაფრთხოების შესახებ ორგანული კანონის და საქართველოს მთავრობის დადგენილებების მოთხოვნით სავალდებულოა ყველა კომპანიისთვის.

 

 

ასოციაციის სპეციალისტები აწარმოებენ შემდეგი მიკროკლიმატური პარამეტრების გაზომვებს:

 

  • ჰაერის ტემპერატურა,
  • ჰაერის სიჩქარე,
  • ჰაერის შეფარდებითი ტენიანობა,
  • ზედაპირების ტემპერატურა

 

ყველა  ხელსაწყო  სერტიფიცირებულია  და  დაკალიბრებულია საქართველოს სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტოს მიერ.

 

გაზომვით სამუშაოებს აწარმოებს შრომის უსაფრთხოების,ჯანმრთელობისა და გარემოს დაცვის ასოციაციის ექსპერტი -  რატი დოლიძე  

 

მომსახურების ღირებულება  დამოკიდებულია საქმიანობის სპეციფიკაზე .

 

 

 

რეგისტრაციის გავლისათვის შეავსეთ ბმული

 

საკონტაქტო ინფორმაცია

e-mail: oshegeorgia@gmail.com

 

599 18 00 20

 

(+995) 599180020

info@oshe.ge / oshegeorgia@gmail.com

ქ. თბილისი, გორკის ქუჩა 11