ასოცაციის ტრენინგ ცენტრი ახორციელებს, როგორც აკრედიტრებულ შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტთა მომზადების პროგრამას, ასევე შრომის უსაფრთხოებისა და გარემოს დაცვის სპეციალისტთა გადამზადების და დასაქმებულთა ცნობიერების ამაღლების პროგრამებს.

 

ასოციაციის ტრენინგ ცენტრს ხელმძღვანელობს სასწავლო პროგრამების შექმნის და განვითარების საერთაშორისო ექსპერტი მადლენა ხელაშვილი.

 

შრომის უსააფრთხოების სპეციალისტის მომზადების აკრედიტებული პროგრამა
სრული პროგრამა 230 საათი -სრსრული პროგრამის გავლის შემთხვევაში შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტს უფლება ექნება იმუშაოს ნებისმიერ სფეროშიული პროგრამის გავლის შემთხვევაში შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტს უფლება ექნება იმუშაოს ნებისმიერ სფეროში
არასრული პროგრამა 148 საათი - არასრული 148 საათიანი პროგრამა გათვალისწინებულია სპეციალისტებისათვის, რომელთა საქმიანობა დაკავშირებულია მხოლოდ საშუალო და დაბალი რისკის ობიექტებთან (საოფისე საქმიანობა, მომსახურების და მედიცინის სფერო)

 

შრომის უსაფრთხოების, ჯანმრთელობისა და გარემოს დაცვის ასოციაციის ტრენინგ ცენტრი ასევე ახორციელებს:

 • შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტთა გადამზადების პროგრამა
 • სახანძრო უსაფრთხოება
 • სიმაღლეზე მუშაობის უსაფრთხოება
 • პირველადი გადაუდებელი დახმარება
 • რისკები შეფასება
 • შენობა-ნაგებობების უსაფრთხოება (N41 დადგენილება)
 • შრომის უსაფრთხოება აგრარულ სფეროში
 • ელექტროუსაფრთხოება
 • ელექტრო შედუღების უსაფრთხოება
 • ცხელი სამუშაოები
 • ადამიანური ფაქტორის გავლენა შრომის უსაფრთხოებაზე
 • შრომის უსაფრთხოების სისტემის დოკუმენტაციის მართვა
 • შრომის უსაფრთხოება სურსათის წარმოებაში
 • შრომის უსაფრთხოება სამედიცინო დაწესებულებებში
 • ხარაჩოზე მუშაობა
 • შრომის უსაფრთხოება საგანმანათლებლო დაწესებულებებში
 • მანქანა-დანადგარებთან მუშაობის უსაფრთხოება
 • ჩანგლიანი დამტვირთველის მუშაობის უსაფრთხოება
 • გარემოს დაცვა
 • სახიფათო ნარჩენების მართვა
 • ობიექტის მუშა-მოსამსახურეთა ცნობიერების ამაღლებისა და უსაფრთხეობის ნორმების დაცვის დაცვის მიზნით მოკლევადიანი ტრეინინგები

(+995) 599180020

info@oshe.ge / oshegeorgia@gmail.com

ქ. თბილისი, გორკის ქუჩა 11